Information

Notice of special information

27.05.2016

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон";

2. Код за ЄДРПОУ:13801109; 3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул.Стороженка, буд.32;

4. Міжміський код, телефон та факс:(032) 233 51 96, (032) 239 52 88;

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента


 

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПАТ "Концерн-Електрон" (протокол №6 вiд 19.05.2016) прийнято рішення про обрання та призначення членів Правління ПАТ «Концерн-Електрон»у зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень, а саме:

 

обрати на посаду члена Правління та призначити першим заступником Голови Правління терміном на 5 років Лесика Володимира Любомировича (п-рт КА 647739, виданий 13.11.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.).Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 1,65%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебуває з 2006р. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду Генерального директора ФЛК «Електрон-Лізинг»; 

 

обрати на посаду члена Правління та призначити заступником Голови Правління терміном на 5 років Мартьянова Сергiя Iгоровича (п-рт КА 838927, виданий 01.06.1998 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.).Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,01%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебуває з 2010р. Протягом останніх п’яти років інших посад не обіймав;

 

обрати на посаду члена Правління та призначити заступником Голови Правління терміном на 5 років Медведєва Вiктора Сергiйовича (п-рт КА 520116, виданий 01.07.1997 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.).Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 2,0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебуває з 2011р. Протягом останніх п’яти років інших посад не обіймав;

 

обрати на посаду члена Правління терміном на 5 років Вакiва Миколу Михайловича (п-рт КА 098424, виданий 26.02.1996 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.).Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 1,06%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебуває з 2008р. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду Генерального директора НВП «Карат»;

 

обрати на посаду члена Правління терміном на 5 років Мураву Володимира Климовича (п-рт КВ 647958, виданий 24.05.2001 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй обл.).Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,64%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебуває з 2007р. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду Генерального директора заводу «Полімер-Електрон»;

 

обрати на посаду члена Правління та призначити заступником Голови Правління терміном на 5 років Яремчука Ореста Євгеновича (п-рт КА 770903, виданий 17.03.1998 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 4,0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебуває з 1997р. Протягом останніх п’яти років обіймає посаду Генерального директора телевізійного заводу «Електрон».

 

А також припинити повноваження за згодою сторін члена Правління Пецуха Василя Бенедиктовича (п-т КА № 972482, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл., 26.10.1998р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебував з 13.01.2016р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено не обрано нікого.III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Президент-Голова Правлiння Бубес Юрiй Григорович


print version
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

-->